Cửa sổ nhựa lõi thép mở hất 3 cánh

Cửa sổ mở hất 3 cánh được mở hất ra ngoài 1 góc 45º, có thể đóng, mở cửa dễ dàng, tránh nguy cơ bị gió đập vì có thanh định vị giữ góc mở.

Liên hệ báo giá: 0979.097.488