THE BLOSSOM HOTTEL SỐ 111 - 113 HÀ BỔNG - ĐÀ NẴNG

THE BLOSSOM HOTTEL SỐ 111 - 113 HÀ BỔNG - ĐÀ NẴNG

THE BLOSSOM HOTTEL SỐ 111 - 113 HÀ BỔNG - ĐÀ NẴNG

THE BLOSSOM HOTTEL SỐ 111 - 113 HÀ BỔNG - ĐÀ NẴNG

Công trình khách sạn THE BLOSSOM địa chỉ số 111 - 113 Đường Hà Bổng - TP. Đà Nẵng . Công trình cao 11 tầng của chủ đầu tư người Nhật Bản Ông MORII TAKAYUKI

 

hình ảnh lúc đang sửa chữa 

Chia sẻ: